Dodenherdenking


Urkerdag


Stolpersteine Urk


Beleidsplan

Het beleidsplan van stichting Urk in Oorlogstijd is hieronder te downloaden. Hierin staat hoe zij in de nabije en verdere toekomst haar doelen wil verwezenlijken. 

Beleidsplan Stichting Urk in Oorlogstijd 2018-2025‘

Stichting Urk in Oorlogstijd heeft als doel de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. Zij wil bestaande kennis uitbreiden door onderzoek. Ook wil zij door haar website urkinoorlogstijd.nl een platform zijn voor iedereen geïnteresseerd is in deze periode. Om de Urker oorlogsgeschiedenis in context te plaatsen, breidt de stichting waar nodig haar onderzoek uit naar de voorgeschiedenis, de nationale geschiedenis of de geschiedenis van de Noordoostpolder.

 

De stichting wil de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Dit wil zij doen door diverse activiteiten.  Zij wil het ‘grote verhaal’ van de Tweede Wereldoorlog dichterbij brengen en herkenning oproepen. Men kan het heden niet begrijpen zonder het verleden te kennen, is een uitspraak die een grote kern van waarheid bevat. Het heden van vandaag wordt immers gevormd door het verleden van gisteren. Daarom richt de stichting zich specifiek op de jeugd. Door hen bewust te maken van de geschiedenis van het dorp hoopt de stichting tegelijkertijd hun historisch besef te vergroten.

Stichting Urk in Oorlogstijd probeert haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:

  • Het conserveren en uitbreiden van een collectie voorwerpen en documenten die betrekking hebben op de Urker oorlogsgeschiedenis;
  • Het regelmatig verzorgen van exposities;
  • Het verzamelen, aanvullen en toegankelijk maken van kennis en informatie over deze periode;
  • Het breed toegankelijk maken van de Urker geschiedenis door middel van de website, publicaties, lezingen, de documentaire Urk in Oorlogstijd
  • Het verzorgen van een permanente expositie in Museum het Oude Raadhuis;
  • Het onderzoeken van de Urker oorlogsgeschiedenis en het presenteren van de onderzoeksresultaten;
  • Het vastleggen van mondelinge ooggetuigenverslagen van (oud-)bewoners van Urk;
  • Het organiseren van, en deelnemen aan, historische en culturele activiteiten en evenementen
  • Het actief onderhouden van contacten met andere culturele instellingen en organisaties.

Het is de ambitie van Stichting Urk in Oorlogstijd door al deze activiteiten een basis te leggen om de Tweede Wereldoorlog en de impact die zij had op Urk nooit meer te vergeten. 

Lees hier ons AVG Protocol