Stichting Urk in Oorlogstijd heeft de volgende publicaties op haar naam staan:

Lenie Bolle en Pieter Brands, Urk in oorlogstijd. De geschiedenis van een vissersdorp tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 (2008).
Het boekje (72 p.) biedt een overzichtsgeschiedenis van Urk tijdens de oorlog. Aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de oorlog een plaats heeft gekregen in de collectieve Urker herinnering door de oprichting van het oorlogsmonument. Tevens is een levensbeschrijving van alle (oud-)Urkers die de oorlog niet hebben overleefd opgenomen.

Stichting Urk in oorlogstijd. Documentaire ‘Urk in Oorlogstijd’ (2008).
In deze 40-minuten durende documentaire wordt de kijker meegenomen op een tocht door de oude Urker dorpskern, op zoek naar sporen van de oorlog. En passant wordt een beeld geschetst van het dagelijkse leven, zoals het zich tijdens de oorlog op Urk heeft afgespeeld. Hedendaagse beelden worden daarbij afgewisseld met oude fragmenten uit Polygoonjournaals en beeldmateriaal van Urk tijdens de oorlogsperiode. Bonusmateriaal: drie Urker ooggetuigen aan het woord over de oorlogsperiode.

Ginkiestocht Urk in Oorlogstijd (2008).
De ginkiestocht is een variant op de bekende Urker ginkiestocht, zoals deze jaarlijks door vele toeristen gelopen wordt. De tocht voert door de oude dorpskern langs plekken die in de oorlog een interessante of ongewone rol hebben gespeeld. Bij elke locatie zijn vragen of opdrachten te maken, waardoor de tocht een interactief karakter krijgt. De ginkiestocht richt zich specifiek op leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van de middelbare school.

Lesbrieven Urk in Oorlogstijd (2008).
De lesbrieven bieden tips en aanwijzingen voor de docenten bij het klassikaal bekijken van de documentaire en het lopen van de ginkiestocht. Bij de documentaire zijn vragen opgesteld, die leerlingen tijdens of na het kijken kunnen maken. Bij de ginkiestocht zijn enkele verdiepingsopdrachten ontwikkeld, die naderhand in de klas gemaakt en besproken kunnen worden. Er zijn twee lesbrieven ontwikkeld: één voor de bovenbouw van de basisschool en één voor de onderbouw van de middelbare school.

De publicaties zijn stuk voor stuk verkrijgbaar bij de stichting. Neemt u hiervoor contact op via info@urkinoorlogstijd.nl 

De prijzen zijn als volgt:
Boekje: € 10,-
Documentaire: € 15,-
Ginkiestocht en lesbrieven: in overleg.