Op dit moment zijn de volgende personen actief voor de stichting:

Marjanne Foppen
Marjanne Foppen

- Onderzoeker -

Marjanne Foppen (1991) is als student Geschiedenis (UvA/Groningen) betrokken bij het thema onderzoek 'Collaboratie en NSB op Urk'. Samen met de stichting voert zij archief onderzoek uit.


Jaap Kramer
Jaap Kramer

- Website beheer -

Jaap Kramer beheert de technische kant van de website. Hiernaast is hij eveneens verantwoordelijk voor de technische ondersteuning op het gebied van de digitale opslag van de stichting.


Pieter Hoekstra
Pieter Hoekstra

- Oprichter & Bestuurslid (2007-Heden) -

Het initiatief tot het oprichten van de stichting is genomen door Pieter Hoekstra (1978), hij is al jaren geïnteresseerd in de (Urker) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Door de jaren heen heeft Pieter een collectie voorwerpen verzameld die rechtstreeks herinneren aan dit deel van de Urker geschiedenis.
Pieter Hoekstra is actief op het gebied van Oral History. Dankzij Pieter en andere vrijwilligers van de stichting zijn er al vele interviews op video vastgelegd voor het nageslacht.

Pieter is lid van diverse verenigingen en instanties zoals:
De SGLO (StudieGroepLuchtoorlog), Documentatiegroep ‘40-‘45, Voormalige werkgroep Kriegsmarine, en de Nederlandse Vereniging Bestudering Munitie en Ballistiek.


Marjon Fleurbaaij
Marjon Fleurbaaij

- Website teksten (2015-Heden) -

Marjon Fleurbaaij-Janse (1954) is actief voor de stichting op het gebied van de website teksten. De stichting wilde de teksten toegankelijker maken voor de jeugd. Marjon is 37 jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs als docent tekenen en culturele en kunstzinnige vorming (ckv). De liefde voor kunst, cultuur en geschiedenis heeft zij meegekregen van haar vader, die bouwhistoricus was bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Al jaren houdt zij zich bezig met het beschrijven van het cultureel erfgoed in de provincie Flevoland. Sinds 2010 is deze informatie te vinden op haar website www.flevolanderfgoed.nl


Nicolette de Boer
Nicolette de Boer

- Vrijwilliger (2011-Heden) -

Nicolette de Boer (1994) is derdejaars student journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ze is geïnteresseerd in de lokale oorlogsgeschiedenis en wil graag haar steentje bijdragen om deze historie te bewaren en onder de aandacht te brengen. Ze schrijft en redigeert artikelen. Ook legt ze veel vast met haar camera.


Arjan Woord
Arjan Woord

- Publieke relaties (2007-heden) -


Lesgeven is de passie van Arjan Woord (1990). Met veel vreugde is hij verbonden als docent Economie aan de Pieter Zandt scholengemeenschap te Kampen. Naast lesgeven interesseert hij zich voor de lokale geschiedenis en wil hij iets betekenen voor de lokale bevolking. Het werk als docent vult hij graag aan met zijn onderneming Perfect Promotions. Arjan vindt het een blijvende uitdaging om te ondernemen. Bij Stichting Urk in Oorlogstijd kan hij zijn kennis en kunde kwijt in het beheren en doorontwikkelen van de website van de stichting. Daarnaast is hij actief op het gebied van PR en organiseren binnen de stichting.


Robert Hofman
Robert Hofman

- Onderzoeker & Bestuurslid (2007-Heden) -

Robert Hofman (1986) is binnen de stichting actief op het gebied van onderzoek. Vanuit zijn algemene interesse in de Tweede Wereldoorlog voert hij diverse onderzoekstaken uit die betrekking hebben op de Urker geschiedenis tijdens de oorlog. Met regelmaat verzorgt hij lezingen en schrijft hij artikelen. Naast Urk in oorlogstijd is hij ook actief met onderzoek en publicatie over de oorlogsgeschiedenis in de Noordoostpolder.
Robert is afgestudeerd met de opleiding Facility Management aan de Saxion Hogeschool te Deventer. Hij is werkzaam op de administratie van een machinerie bedrijf in Emmeloord.


In het verleden waren de volgende leden actief:

Lenie Bolle
Lenie Bolle

- Onderzoeker/schrijver (2007-2014) -

Als afgestudeerd cultuurhistorica (Universiteit Utrecht, Radbouduniversiteit Nijmegen) heeft Lenie Bolle (1982) specifieke interesse in de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Binnen haar studie heeft zij onder andere onderzoek verricht naar verschillende cultuurhistorische aspecten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van de Noordoostpolder. Als historica is Lenie verantwoordelijk voor het schrijven van de teksten en de historisch-wetenschappelijke verantwoording van de activiteiten van de stichting.


 Gerwin Wezelman
Gerwin Wezelman

- Vrijwilliger (2010-2011) -

Door interesse in de algemene geschiedenis is Gerwin Wezelman betrokken geraakt bij Urk in Oorlogstijd. Hier heeft hij in het bijzonder de komst van de drie Stolpersteine gerealiseerd.


Jan Grisnich
Jan Grisnich

- Vrijwilliger (2007-2010) -

Als geïnteresseerde in de luchtoorlog heeft Jan Grisnich onderzoek gedaan naar de neergekomen vliegtuigen in de nabijheid van Urk. Hiernaast heeft Jan ook diverse artikelen geschreven in het kader van de luchtoorlog rondom Urk.