De bunker

De bunker

Heeft u het opgetekende verhaal van Gerrit Pasterkamp al gelezen?

Een oorlogservaring van Gerrit Pasterkamp, opgetekend n.a.v. 1 april grap 2012 van Stichting Urk in Oorlogstijd

De mensen die het bouwwerk niet gekend hebben, zullen er vast ingetrapt zijn, afgezien van het feit dat het een onhandig onderkomen zou worden zonder ramen. Het was uiteraard een schuilkelder, gebouwd voor de bewoners van de arken van ZZW, die langs de kade lagen. De schuilkelder was gebouwd van betonblokken die afkomstig waren van de zeewering van Schokland. Die deden toch geen dienst meer en waren zeer geschikt voor de schuilkelder. De muren waren aan de damkant ongeveer twee meter dik en aan de havenkant een meter. Aan beide zijden zat een dikke houten deur en het inwendige was eigenlijk een gang van twee meter breed die van deur tot deur liep.

About The Author

Robert Hofman (1986) is binnen de stichting actief op het gebied van onderzoek. Met regelmaat verzorgt hij lezingen en schrijft hij artikelen.


Have your say!

Have your say!

bericht

naam *

email *