In memoriam Sjoerd Snoek

In memoriam Sjoerd Snoek

In memoriam

Sjoerd Snoek

* Urk, 31 augustus 1923
† Urk, 23 juni 2017  

Sjoerd Snoek, was erg bij onze stichting betrokken. Dit kwam vooral door zijn persoonlijke ervaringen tijdens de oorlog.  

Tot 1944 kon Sjoerd, net als vele andere Urker jongens, uit de handen van de Duitse bezetter blijven. Zijn veel gehoorde uitspraak was: ‘Ik hanteerde twee kwasten in die tijd, de schilderskwast en de scheerkwast.’

Eind 1944, november, komt er een grote razzia en ook Sjoerd wordt opgepakt. De razzia zelf en zijn gedwongen verblijf in Duitsland bleef Sjoerd goed bij. Dit kwam mede omdat hij een dagboek bijhield. 
Hij moest zijn vriendin, Jannetje, achterlaten op Urk en ging een bange, onzekere tijd tegemoet. Hij werd als jonge jongen ingelijfd met velen in het Duitse leger. Een keuze had hij niet, het was of dat of doodgeschoten worden.

Snoek keerde behouden naar Urk terug. In 1949 trouwde met zijn geliefde Jannetje. De jaren gingen voorbij, en het gezin werd gezegend met kinderen. De benauwde oorlogsjaren tussen 1940 en 1945 vergat Sjoerd niet. 

In 1984 gaf hij, met hulp van anderen, zijn dagboek uit ‘Na de razzia’. Het was een bijzondere gebeurtenis, temeer omdat vele andere Nederlanders er niet over durfden spreken. Ieder die zijn verhaal aan Sjoerd wilde vertellen vond een luisterend oor. Voor Sjoerd kwam zijn Heiland hierbij op de eerste plaats, en hij kwam hier openlijk voor uit ‘De Heere heeft mij, en anderen, wonderbaarlijk gespaard’. 

Tot op hoge leeftijd getuigde hij hiervan, niet alleen door woorden, maar nog meer door daden. In 2005 kwam door initiatief van Leendert Brouwer en hemzelf een razzia monument.
Bijzonder was dat Klaus Borgmann ook naar Urk kwam, om zijn spijt te betuigen tegenover Brouwer, Snoek en anderen. Dit werd zeer gewaardeerd door de nog levende mannen die de razzia hebben meegemaakt. Sjoerd Snoek zelf kon er niet bij zijn, doordat hij kort ervoor was opgenomen in het ziekenhuis. 

Geen vraag was te veel voor Snoek. Hij en zijn vrouw Jannetje waren altijd bijzonder gastvrij, en vonden het fijn om over hun jeugd en ervaringen te vertellen. Stichting Urk in Oorlogstijd mocht hem meerdere keren interviewen, en kreeg veel van zijn gegevens geschonken. 

Ondank zijn hoge leeftijd, was hij nog betrokken bij onze activiteiten. Zo ook in 2016, toen hij op 92-jarige leeftijd de nieuwe website van lanceerde. 

Sjoerd Snoek zal door Stichting Urk in Oorlogstijd gemist worden. Zijn inzet, verhalen en luisterend oor zullen door ons zeer gemist worden. 

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.” 
 — Psalm 121:1

 

Meer informatie:

Bijleggen voordat de zon ondergaat – heturkerland.nl
Vannacht bent u Duits soldaat worden – 4en5mei.nl

 

 

About The Author

Robert Hofman (1986) is binnen de stichting actief op het gebied van onderzoek. Met regelmaat verzorgt hij lezingen en schrijft hij artikelen.


Have your say!

Have your say!

bericht

naam *

email *