In memoriam Tromp Loosman

In memoriam Tromp Loosman

In memoriam

Tromp Loosman

* Urk 1922
† Scheveningen 2017  

Het was 2011 toen Tromp Loosman ons zijn belevenissen toestuurde. In de korte tijd die volgde bleek hoe waardevol deze waren. Tromp vertrouwde zijn belevenissen aan papier toe, dit om de belofte van zijn overleden vrouw Marie Hoftijzer, na te komen. 

Tromp maakte de oorlog zeer bewust mee als jong volwassene, en werd net als veel jongens opgepakt tijdens de razzia in november 1944. Een geluk voor hem was dat zijn oom, Jacob Korf, hem middels Klaas de Boer weer uit handen van de Duitse bezetter wist te krijgen.

De naoorlogse periode maakte Tromp zeer bewust mee, en tekende deze ook op. Dit is bijzonder omdat er tot dan toe zeer weinig bekend was. Tromp actief dienst genomen in het Nederlandse leger en kreeg een speciale cursus om als bewaker dienst te doen bij de bewaking van politieke verdachten in de Noordoostpolder.  

Persoonsbewijs Tromp Loosman Urk uit de oorlogsjaren

Ook mochten wij hem interviewen over zijn ervaringen. Naast zijn openheid bleek hij ook warm karakter te bezitten en wilde het goede van mensen vertellen. Hoewel hij ook wist dat deze niet altijd juist gehandeld  hadden.

Bij al zijn verhalen en correspondentie vergat hij niet zijn Heer en Heiland te bedanken. Hij wist hoezeer hij en zijn eerder overleden vrouw aan Hem veel te danken hadden. Steevast sloot hij dan ook zijn schrijven af met

 

Ik sluit nu af met de hartelijke groeten en ik wens je van onze Here Jezus toe Zijn
 
                                     S H A L O M  =  V R E D E

In die overtuiging is hij kort na zijn 95ste verjaardag dan ook opgegaan naar zijn Heer en Heiland. Tromp Loosman zal door ons gemist worden, maar wij zijn blij dat wij zijn verhalen mogen laten doorvertellen aan de volgende generaties.

“Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
 — Psalm 33:18

 

Meer informatie:

Tromp Loosman – Een brief uit Scheveningen I
Tromp Loosman – Een brief uit Scheveningen II

 

 

About The Author

Robert Hofman (1986) is binnen de stichting actief op het gebied van onderzoek. Met regelmaat verzorgt hij lezingen en schrijft hij artikelen.


Have your say!

Have your say!

bericht

naam *

email *