Schenking Pragt

Schenking Pragt

Tinus Pragt als jongeman

Vorig jaar, op 8 juli, overleed Tinus Pragt. Naast het feit dat hij nauw betrokken was bij de Urker zaalvoetbal was hij Indië veteraan. 

Afgelopen week ontvingen wij, door bemiddeling van de Urker Veteranen Vereniging, de fotoalbums en documenten van Tinus Pragt. De zoon van Tinus, Hein, wilde dat deze albums en documenten bewaard bleven voor het nageslacht. 

Er is inmiddels een inventaris opgemaakt, zodat dit doorzoekbaar is voor geïnteresseerden. De schenking vormt een waardevolle aanvulling  op het interview uit 2012 en het boekje wat daaruit voortkwam. 

Lees meer over Tinus op de website van de zaalvoetbal vereniging Urk.

Bekijk hier de inventaris van de schenking: Inventaris Pragt

About The Author

Robert Hofman (1986) is binnen de stichting actief op het gebied van onderzoek. Met regelmaat verzorgt hij lezingen en schrijft hij artikelen.