Nieuw object toegevoegd: Seinpistool

Nieuw object toegevoegd: Seinpistool

Afgelopen jaar kregen wij van dhr. B. Visscher een opgevist seinpistool.
Ook deze is weer gefotografeerd door dhr. Kramer van Fotografie Kramnozki

Bekijk het object in ons digitaal museum: http://urkinoorlogstijd.nl/beleven/digitale-vitrine-2/

About The Author

Robert Hofman (1986) is binnen de stichting actief op het gebied van onderzoek. Met regelmaat verzorgt hij lezingen en schrijft hij artikelen.